Continuam amb la campanya de recollida de taps! Els taps que recollim ara els enviam a aquest nin de Palma.

Moltes gràcies per a la vostra col·laboració!