PROJECTES

- Durant aquest curs 2016-17 continuam amb el Projecte "SECCIONS EUROPEES", que consisteix en realitzar l'àrea de plàstica a tots els cursos de primària en llengua anglesa i a més una hora setmanal de projectes a 5è i a 6è. El nostre centre aposta per fomentar al màxim l'aprenentatge de la llengua anglesa i de les Noves Tecnologies. Per això fa tres anys habilitàrem una aula digital (pissarra digital, projector, ordinador portàtil) per a realitzar les sessions de Llengua Anglesa i Plàstica. Per aquest motiu, des del mes d'octubre fins al mes de maig comptarem amb un auxiliar de conversa en llengua anglesa.

- Durant aquest curs escolar també participam al projecte "Pla de Consum de fruita a les escoles", i per això ens duran fruita per berenar uns sis dies de l'any.