PROJECTES

- Durant aquest curs 2017-18 continuam amb el Projecte "SECCIONS EUROPEES", que consisteix en realitzar l'àrea de plàstica i un projecte d'hort escolar a tots els cursos de primària en llengua anglesa. El nostre centre aposta per fomentar al màxim l'aprenentatge de la llengua anglesa i de les Noves Tecnologies. Per això fa quatre anys habilitàrem una aula digital (pissarra digital, projector, ordinador portàtil) per a realitzar les sessions de Llengua Anglesa i Plàstica. Cada any, des del mes d'octubre fins al mes de maig comptàvem amb un auxiliar de conversa en llengua anglesa però aquest any no en tenim per motius aliens al centre.

- Durant aquest curs escolar també participam al projecte "Pla de Consum de fruita a les escoles", i per això ens duran fruita per berenar nou dies de l'any.