Característiques del CEIP Reina Sofia

 

Consta d'una línia educativa, és a dir, tres unitats d'Educació Infantil i sis de Primària.

Aglutina els alumnes dels nuclis de S'Horta, Espinagar i Cala Murada.

 

Actualment la matrícula ronda els 157 alumnes aquest curs 16/17. La jornada és de 9 a 14 hores. Disposa d'un servei de menjador escolar que atén a uns 10 començals de mitjana. Així com servei de tranport escolar pels nuclis de Cala Murada i s'Espinagar.

Quant al professorat que disposam, a més dels tutors de cada curs hi ha especialistes de: música, educació física, religió, anglès, una mestra de pedagogia terapèutica, una logopeda, una mestra de suport per Ed. Infantil i una auxiliar de conversa. També un cop cada setmana comptam amb una psicopedagoga i una PTSC.

L'equip directiu està compost per:
Directora Catalina Capó
Cap d'estudis Coloma Vicens
Secretària Sebastiana Oliver

El professorat d'Educació Infantil per aquest curs és:
4T EI Maria Adrover
5È EI Neus Ferrer
6È EI Mª Antònia Julià
Mestra +1 Margalida Vidal

El professorat d'Educació Primària per aquest curs és:

Primer Mª Eugènia Far
Segon Miquel Àngel Mestre
Tercer Dolors Ramis
Quart Joan Miquel Tomàs
Cinquè Coloma Vicens
Sisè Xavier López

Els especialistes són:

Educació Física Xavier López
Llengua Anglesa Esteve Bauzà i Miquel Àngel Mestre
Pedagogia Terapèutica Mª Eugènia Far
Educació Musical Sebastiana Oliver
Religió Patricia Ledesma
Psicopedagoga Maria Antònia
Logopeda Assumpció Estelrich
PTSC Manuela
Auxiliar de conversa Laura Beth