RUETA DIA 8 DE FEBRER

(DISFRESSA LLIURE)

A LES 14'30 HORES

CEIP REINA SOFIA

C/ RECTORIA Nº21 CP 07669 S'HORTA

TEL/FAX: 971837188

ceipreinasofia@educaib.eu

VÍDEO DE SANT ANTONI 2018

Educació Infantil
Activitats del centre

Primera etapa de primària

1r, 2n i 3r

Projectes

Segona etapa de primària

4t, 5è i 6è

Concursos